Pokaż , wymień , sprzedaj swoje zbiory.

Zbierasz monety , banknoty lub inne przedmiotu . To propozycja dla Ciebie .

Olsztyńska Giełda Kolekcjonerska to miejsce spotkań kolekcjonerów, zbieraczy, hobbystów, a także ekspertów i osób zajmujących się kolekcjonerstwem profesjonalnie.

To przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz walorów kolekcjonerskich.

Celem organizatora jest popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki, historii i ekonomii.

Szczególnie ważne jest propagowanie kolekcjonerstwa wśród najmłodszych, które uczy cierpliwości, precyzyjności oraz wiedzy ogólnej.

Pierwsza po wielu latach przerwy giełda kolekcjonerska odbędzie się w Olsztynie w niedzielę 25 czerwca 2023 roku w Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały 3B.

Muzeum Nowoczesności jest malowniczo położone w zakolu Łyny, przy Parku Centralnym, czyli w obszarze, na którym przed stu laty znajdowała się dzielnica przemysłowa Olsztyna, w której skład wchodziło m.in. pięć tartaków, dwa browary, odlewnia i gazownia.

Będzie to doskonała okazja to zapoznania się z walorami takimi jak: monety, banknoty, znaczki, pocztówki, papiery wartościowe, płyty winylowe, ordery, zegarki, regionalia związane z Olsztynem oraz regionem Warmii i Mazur.

Wystawcą może zostać każdy, kto spełni wymagania regulaminu.